CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网

发布日期:2021年12月01日
?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">西藏诺迪康药业股份有限公?/title><meta name="keywords" content="西藏药业,诺迪?西藏诺迪康药业股份有限公?600211,官网,氧道,大健?西藏诺迪康医药有限公?成都诺迪康生物制药有限公?四川诺迪康威光制药有限公?/><link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"></head><body><h1>CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网</h1><div>发布日期:2021年12月01日</div><!--top start--><!--top end--><!--header start--><div class="clear"></div><div class="zheader"><div class="zcenter"><div class="fr zh_right"><p class="zh_link language"><a><img src="img/phone.png" />:4006825968</a><i>|</i><a href="http://gqdys.com/gliapmashaprll.html">邮箱登录</a><i>|</i><a href="http://gqdys.com/woyctyhrt.html">GSP登录</a><i>|</i><a href="http://gqdys.com/lppgujqzyhoscarl.html">举报表格下载</a></p></div><a href="http://gqdys.com/gliapmashaprll.html"><img src="img/logo.png"></a><div class="clear"></div></div></div><!--header end--><!--nav start--><div class="znav"><div class="zcenter"><dl class="zn_menu clearfix" id="zn_menu"><dd style="margin-left:12px"><span><a href="http://gqdys.com/molvvkwhhyeapjn.html">首页</a></span></dd><dd role="#jituangaikuang"><span><a href="http://gqdys.com/lzvphjrke.html">关于我们</a></span><div class="zn_sub" id="jituangaikuang"><div class="zn_site" ><ul class="fl zn_item zn_list zn_box"><li><a href="http://gqdys.com/tqnlqysvbjmhp.html">企业概况</a></span></li><li><a href="http://gqdys.com/ppigmqmuhipafj.html">企业文化</a></li><li><a href="http://gqdys.com/lppgujqzyhoscarl.html">组织架构</a></li><li><a href="http://gqdys.com/jbxbxzjuokschnrd.html">荣誉资质</a></li></ul><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/ppigmqmuhipafj.html">企业影像</a></li><li><a href="http://gqdys.com/rlinqhmqpiyv.html">历史沿革</a></li><li><a href="http://gqdys.com/ppigmqmuhipafj.html">下属企业</a></li></ul><div class="fl zn_item zn_pic"><a href="http://gqdys.com/ufeqlhysfkrb.html"><img src="img/a3.jpg" /></a></div><div class="fl zn_item zn_info"><p style="font-size:14px; padding-left:1px;">凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之?/p></div><div class="clear"></div></div></div></dd><dd role="#xinwenzhongxin"><span><a href="http://gqdys.com/tusvlghvgsr.html">科技攻略</a></span><div class="zn_sub" id="xinwenzhongxin" style="display: none;"><div class="zn_site" style=" z-index: 100;"><div class="zcenter"><ul class="fl zn_item zn_list zn_box" style="padding-left:140px"><li><a href="http://gqdys.com/lzvphjrke.html">企业技术中?/a></li><li><a href="http://gqdys.com/jbxbxzjuokschnrd.html">重大技术项?/a></li></ul><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/mpktngbipuskko.html">在研项目步伐</a></li></ul><div class="fl zn_item zn_pic"></div><div class="fl zn_item zn_pic"><a href="http://gqdys.com/woyctyhrt.html"><img src="img/a4.jpg" /></a></div><p style="font-size:14px">CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网天行健,君子当自强不?br />地势坤,君子当厚德载?/p><div class="clear"></div></div></div></div></dd><dd role="#jingyingfazhan"><span><a href="http://gqdys.com/mpktngbipuskko.html">产品展台</a>CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网</span><div class="zn_sub" id="jingyingfazhan" style="display: none;"><div class="zn_site" style=" z-index: 100;"><div class="zcenter"><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/tusvlghvgsr.html">生物制药</a></li><li><a href="http://gqdys.com/zzsuupicsmtgkz.html">现代藏药</a></li><li><a href="http://gqdys.com/ufeqlhysfkrb.html">化学药品</a></li></ul><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/jbxbxzjuokschnrd.html">其他产品</a></li><li><a href="http://gqdys.com/mpktngbipuskko.html">大健康产?/a></li></ul><div class="fl zn_item zn_pic"><a><img src="img/a5.jpg" /></a></div><p style="font-size:14px">大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,<br/>不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,<br/>矜、寡、孤、独、废疾者皆有所?/p><div class="clear"></div></div></div></div></dd><dd role="#shehuizeren"><span><a href="http://gqdys.com/tusvlghvgsr.html">投资者关?/a></span><div class="zn_sub" id="shehuizeren" style="display: none;"><div class="zn_site" style=" z-index: 100;"><div class="zcenter"><div class="fl zn_item zn_info1" style="padding-left:20px" ><p style="font-size:14px">君子先慎乎德,有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用,德者本也,财者末?/p></div><div class="fl zn_item zn_pic" style="padding-left:5px"><img src="img/a6.jpg" alt="a6.jpg" Border=0 class=fl/></div><ul class="fl zn_item zn_list" style="padding-left:15px"><li><a href="http://gqdys.com/bxdidsozyowwrkjz.html">基本情况</a></li><li><a href="http://gqdys.com/rlinqhmqpiyv.html">公司公告</a></li><li><a href="http://gqdys.com/rlinqhmqpiyv.html">定期报告</a></li></ul><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/zzsuupicsmtgkz.html">公司章程</a></li><li><a href="http://gqdys.com/mpktngbipuskko.html">交流互动</a></li></ul><div class="clear"></div></div></div></div></dd><dd role="#qiyewenhua"><span><a href="http://gqdys.com/jfxjtoxzg.html">综合资讯</a></span><div class="zn_sub" id="qiyewenhua" style="display: none;"><div class="zn_site" style=" z-index: 100;"><div class="zcenter"><div class="fl zn_item zn_info1" style="width:250px;overflow;hiddent;padding-left:70px"><p style="text-indent:0;font-size:14px">鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也</p></div><div class="fl zn_item zn_pic zn_box"><img src="img/a7.jpg" alt="a7.jpg" Border=0 class=fl/></div><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/ijllbqpb.html">企业动?/a></li><li><a href="http://gqdys.com/ynclmyoufilcwr.html">政策法规</a></li><li><a href="http://gqdys.com/zzsuupicsmtgkz.html">招标公告</a></li></ul><ul class="fl zn_item zn_list"><!--<li><a href="http://gqdys.com/ijllbqpb.html">工会活动</a></li>--><li><a href="http://gqdys.com/ijllbqpb.html">学术交流</a></li></ul><div class="clear"></div></div></div></div></dd><dd role="#renliziyuan"><span><a href="http://gqdys.com/ijllbqpb.html">人力资源</a></span><div class="zn_sub" id="renliziyuan" style="display: none;"><div class="zn_site" style=" z-index: 100;"><div class="zcenter"><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/tusvlghvgsr.html">人在诺迪?/a></li><li><a href="http://gqdys.com/ufeqlhysfkrb.html">培训发展</a></li></ul><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/ppigmqmuhipafj.html">招聘信息</a></li></ul><div class="fl zn_item zn_pic"><a href="http://gqdys.com/ijllbqpb.html"><img src="img/a9.jpg" /></a></div><p style="font-size:14px">天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,<br/>饿其体肤,空乏其身,行拂?其所为,<br/>所以动心忍性,曾益其所不能</p><div class="clear"></div> CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网</div></div></div></dd><dd role="#yongyaofankui"><span><a>用药反馈</a></span><div class="zn_sub" id="yongyaofankui" style="display: none;"><div class="zn_site" style=" z-index: 100;"><div class="zcenter"><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/kzcczldupk.html">医务工作?/a></li><li><a href="http://gqdys.com/vzgtlkzhytczmu.html">药店工作人员</a></li></ul><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/ijllbqpb.html">经销商工作人?/a></li><li><a href="http://gqdys.com/woyctyhrt.html">消费?/a></li></ul><div class="fl zn_item zn_pic"><a href="http://gqdys.com/molvvkwhhyeapjn.html"><img src="img/a11.jpg" /></a></div><p style="font-size:14px">一手制造济世良?nbsp;     反馈热线?28-86659266<br/>一手给付平安健?/p><div class="clear"></div></div></div></div></dd><dd role="#touzizheguanxi"><span><a href="http://gqdys.com/kzcczldupk.html"></span><div class="zn_sub" id="touzizheguanxi" style="display: none;"><div class="zn_site" style=" z-index: 100;"><div class="zcenter"><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/lppgujqzyhoscarl.html">2020年第4?总第7?/a></li><li><a href="http://gqdys.com/boiplteqpl.html">2020年第3?总第6?/a></li><li><a href="http://gqdys.com/lzvphjrke.html">2020年第2?总第5?/a></li><li><a href="http://gqdys.com/lzvphjrke.html">2020年第1?总第4?/a></li></ul><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/vzgtlkzhytczmu.html">2019年第3?总第3?/a></li><li><a href="http://gqdys.com/vzgtlkzhytczmu.html">2019年第2?总第2?/a></li> CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网<li><a href="http://gqdys.com/molvvkwhhyeapjn.html">2019年第1?总第1?/a></li></ul><!--<ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/mpktngbipuskko.html">我与西藏</a></li></ul>--><div class="fl zn_item zn_pic"><a href="http://gqdys.com/jfxjtoxzg.html"></a></div><p style="font-size:14px">一花一世界,一木一浮生,一草一天堂?br/>一叶一如来,一砂一极乐,一石一乾坤?br/>一方一净土,一笑一尘缘,一念一清净</p><div class="clear"></div></div></div></div></dd><dd role="#lianxiwomen"><span><a href="http://gqdys.com/ynclmyoufilcwr.html">联系我们</a></span><div class="zn_sub" id="lianxiwomen" style="display: none;"><div class="zn_site" style=" z-index: 100;"><div class="zcenter"><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/ijllbqpb.html">联系方式</a></li></ul><ul class="fl zn_item zn_list"><li><a href="http://gqdys.com/ppigmqmuhipafj.html">招商热线</a></li></ul><div class="fl zn_item zn_pic"><a href="http://gqdys.com/tusvlghvgsr.html"><img src="img/a10.jpg" /></a></div><p style="font-size:14px">三人行,必有我师焉,<br/>择其善者而从之,其不善者而改?/p><div class="clear"></div></div></div></div></dd></dl></div><div id="zn_bg3" class="zn_bg3"></div></div><!--nav end--><link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" /><body style="zoom: 1; background: rgb(255, 255, 255);" class="subpage jtgk"><h1>CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网</h1><div>发布日期:2021年12月01日</div><body style="zoom: 1; background: rgb(255, 255, 255);" class="subpage jtgk"><h1>CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网</h1><div>发布日期:2021年12月01日</div></head><div class="zbanner"><div class="navShadow"></div><li class="content" style="background: 50% 0px no-repeat;"><img src="img\guanyuwomen/002.png" width="100%" height="100%" /></li></div></div><div class="locationbox"><div class="mainw"><div class="location"><a href="http://gqdys.com/lppgujqzyhoscarl.html">首页</a><label>></label><a href="http://gqdys.com/lppgujqzyhoscarl.html">关于我们</a><label>></label><span>企业影像</span></div><ul class="rightmenu"><li><a href="http://gqdys.com/jbxbxzjuokschnrd.html">下属企业</a></li><li><a href="http://gqdys.com/ijllbqpb.html">历史沿革</a></li><li><a href="http://gqdys.com/rlinqhmqpiyv.html">企业影像</a></li><li><a href="http://gqdys.com/zzsuupicsmtgkz.html">企业概况</a></li></ul></div></div><div id="container" class="mainw"><div class="sidebar"><a href="http://gqdys.com/jbxbxzjuokschnrd.html">企业宣传?/a><a href="http://gqdys.com/ijllbqpb.html">企业之歌</a></div><div class="sileright details3"><div class="clearfloat subColumnTitle"></div><div class="rightContent fl" style="min-height:700px"><div class="textcontent"><div class="articleTitle">西藏药业企业宣传?/div><div class="articleAttr" style="position:relative"><span>来源:西藏药?/span><span>作者:信息?/span><span>日期?0.05.07</span><div class="jiathis_style zco_share" style="position:absolute;top:-18px;*top:2px;left:76%;font-size:14px"><a href="http://gqdys.com/gliapmashaprll.html"></a><a href="http://gqdys.com/jbxbxzjuokschnrd.html"></a><a href="http://gqdys.com/tusvlghvgsr.html"></a><a href="http://gqdys.com/ynclmyoufilcwr.html"></a></div><div class="clear"></div></div><div class="neirong"><p align="center"><embed width="800" height="540" src="vedio/qyyx.mp4" mediatype="video" autostart="1" loop="1" menu="1" ></embed></p></div></div></div></div></div><div class="blank20"></div><div class="blank35"></div></div></div>?<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><title>藏药|中成药|生物制药 - 西藏诺迪康药业股份有限公?/title><meta name="generator" content="" /><meta name="author" content="信息? /><meta name="keywords" content="" /><meta name="description" content="西藏药业是一家以医药产品科研生产经营为主要发展道路的集团化企业,公司旗下包括一个生物医药技术研发中心,三个分别以生物技术药品、藏成药、中成药为各自主要生产任务的分子公司和集约化制药基地,一个医药经营公司和遍布全国的市场终端管理机构,一个藏药材开发公司和种植基地等,另外,在香港注册成立了一家主要面向国际市场展开药品经营的子公司。企业目前总资产约25亿元,从业人员约2000? /><link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" /></head><body><h1>CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网</h1><div>发布日期:2021年12月01日</div><div class="fl zselect zfl_ml" id="selectdd" style="margin-left:60px;"><ul class="zse_ul"><li class="zse_li zse_first"></li><li class="zse_li"></li></ul></div><div class="fl zselect" id="selectdd2"><ul class="zse_ul"><li class="zse_li zse_first"></li><li class="zse_li"></li></ul></div><div class="fl zselect" id="selectdd3"><ul class="zse_ul"><li class="zse_li zse_first"></li><li class="zse_li"></li></ul></div><div class="fl zselect" id="selectdd4"><ul class="zse_ul"><li class="zse_li zse_first"></li><li class="zse_li"></li></div><div class="fl zselect" id="selectdd5"><ul class="zse_ul"><li class="zse_li zse_first"></li><li class="zse_li"></li></ul></div><div class="clear"></div></div></div><HR width="100%" color=#000000 SIZE=3 /><div class="zfooter"><div class="zcenter"><div class="zf_links clearfix"><dl class="fl zf_list"><dt>关于我们</dt><dd><a href="http://gqdys.com/lzvphjrke.html">企业概况</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/kzcczldupk.html">企业文化</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/ynclmyoufilcwr.html">组织架构</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/gliapmashaprll.html">荣誉资质</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/boiplteqpl.html">历史沿革</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/lppgujqzyhoscarl.html">下属企业</a></dd></dl><dl class="fl zf_list"><dt>投资者关?/dt><dd><a href="http://gqdys.com/ppigmqmuhipafj.html">基本情况</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/rlinqhmqpiyv.html">公司公告</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/vzgtlkzhytczmu.html">定期报告</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/jbxbxzjuokschnrd.html">公司章程</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/ufeqlhysfkrb.html">交流互动</a></dd></dl><dl class="fl zf_list"><dt>产品展台</dt><dd><a href="http://gqdys.com/tqnlqysvbjmhp.html">生物制药</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/ppigmqmuhipafj.html">现代藏药</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/lppgujqzyhoscarl.html">化学药品</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/ppigmqmuhipafj.html">其他产品</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/jfxjtoxzg.html">大健康产?/a></dd></dl><dl class="fl zf_list"><dt>综合资讯</dt><dd><a href="http://gqdys.com/ynclmyoufilcwr.html">企业动?/a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/tqnlqysvbjmhp.html">政策法规</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/lzvphjrke.html">招标公告</a></dd><!--<dd><a href="http://gqdys.com/ynclmyoufilcwr.html">工会活动</a></dd>--><dd><a href="http://gqdys.com/rlinqhmqpiyv.html">学术交流</a></dd></dl><dl class="fl zf_list"><dt>大美西藏</dt><dd><a href="http://gqdys.com/vzgtlkzhytczmu.html">藏药材撷?/a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/ufeqlhysfkrb.html">雪域风情</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/jfxjtoxzg.html">我与西藏</a></dd></dl><dl class="fl zf_list"><dt>联系我们</dt><dd><a href="http://gqdys.com/zzsuupicsmtgkz.html">联系方式</a></dd><dd><a href="http://gqdys.com/lzvphjrke.html">招商热线</a></dd></dl><div class="clear"></div></div><div class="zf_box clearfix"><div class="fr"><p class="zf_rcode"><a><img src="img/weixin.png" wight=100px height=100px/></a></p></div><div class="fl"><p><a href="http://gqdys.com/vzgtlkzhytczmu.html"><img src="img/logo1.png" wight=100px height=100px/></a></p></div><div class="fl zf_rightcopy" style="width:618px;font-size:12px;font-family:'宋体';color:#555"><p>CHINESE农村野外VIDEOS在线观看 CHINESE农村野外VIDEOS无 ,婷婷 五月在线观看 婷婷 五月无删减 琪琪看片网,WWW 69UUU COM在线观看 WWW 69UUU COM无删减 琪琪看片网<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Copyright ©</font> 西藏诺迪康药业股份有限公?2016-2025,All Rights Reserved </p><p>经营许可证编号:川B2-20040155 备案序号?a href="http://gqdys.com/tqnlqysvbjmhp.html">藏ICP?0000036?1</a>  <a href="http://gqdys.com/gliapmashaprll.html"><img src="img/gatb.png">藏公网安?54010202000089?/a></p><p>地址:西藏拉萨市北京中路93号 邮编?50000 电话?0891-6764272 传真?0891-6764272</p><p>网站技术服务:西藏诺迪康药业股份有限公司信息部</p></div><div class="clear"></div></div></div></div></body></html></body></html>